Google+ JS WoodMagic, koka lietu darbnīca : janvāris 2015

Glāžu paliktnīši (Wooden coasters)

Izgatavoti pēc Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta pasūtījuma.

 http://www.es2015.lv/paraksts/EU2015.lv_LV.png